André Dekker/ Observatorium

artistiek onderzoek - omgeving - installatie - publieke ruimte - sculptuur

Andre Dekker is tekenaar, schrijver en kunstenaar, die voornamelijk in de openbare ruimte werk. Hij is oprichter van Observatorium (1997, Rotterdam), een maatschap van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Ruud Reutelingsperger en Lieven Poutsma. Middels iconische architecturale kunstwerken en participatieprocessen verlenen zij nieuwe betekenissen en passend gebruik aan pleinen, parken, industrieterreinen of stadswildernissen in transformatie.
Het publieke kunstwerk is een gastvrij oord dat de verbeelding stimuleert, reflectie op de omgeving biedt en een bouwsteen voor gemeenschappelijkheid vormt. De symbolische werking gaat hand in hand met onvoorgeschreven gebruik van het beeld of de plek, waar gelegenheid tot afzondering en reflectie geboden wordt om de blik op de wereld om ons heen te scherpen. Het oeuvre kenmerkt zich door de paradoxen van poëtisch/robuust en iconisch/gastvrij; altijd ingebed in stedelijke of landschappelijke gebiedsontwikkeling en in partnerschap met overheden en particulieren die er het zeggen hebben.