Fiet van de Vijsel

fotografie - artistiek onderzoek - natuur

Afbeeldingen nestelen zich in het geheugen en voeden het verlangen
om daar nieuwe vormen aan toe te voegen.