Frank Hanswijk

fotografie

Ik maak (stads)landschappen en portretten. Mijn werk richt zich op de verbondenheid tussen mens en ruimte. Soms intiem en soms met meer afstand, brengen mijn beelden zowel gevoelens van verwondering als vertrouwdheid teweeg