Toine Horvers

performance

Ik werk als kunstenaar sinds 1979 met beweging, uitgedrukt in performance en beschrijvend schrijven.
Mijn tijd-ruimtelijk werk bestaat uit bewegingsperformances- en installaties, in patronen die ik herken in het spel van kinderen en rituele ceremonies, en waarbij het lichamelijke onlosmakelijk is verbonden met spraak en tekst.
Recent: Rotaties en Spiralen 2016 - 2019, Wind 2019 en Wolken 2020

Mijn schrijven is ontstaan uit het observeren en vertalen van situaties en bewegingen, resulterend in teksten die worden uitgesproken in performances, uitgeschreven in tekeningen en gedrukt in boeken.
Recente publicatie: liggen / lying 2018 en bewegen - schrijven 2020

Hoewel geworteld in de beeldende traditie voel ik in mijn werk een sterke relatie met dans, muziek en (klank)poëzie.
Ik hou mijn lichaam en stem in vorm om mijn werken zelf, of samen met anderen te kunnen
verwerkelijken.


Rotatie 1 - 2015 diverse lokaties Ik draai langzaam op mijn as en roep de namen van de vier windrichtingen op het moment dat ik die passeer. Bij volgende draaiingen verleng ik geleidelijk deklinkers van de woorden, terwijl ik de toon van mijn stem laat stijgen en de sterkte afnemen. Het is stil, ik draai langzaam op mijn as.
Twilight - Temple Bar Gallery Dublin Ierland 1986 We vormen een lijn van stemmen tussen het lichte en het donkere uiteinde van de ruimte. Aan het lichte uiteinde klinkt het geluid op volle sterkte, naar het donkere uiteinde toe wordt het geleidelijk zachter. Het daglicht neemt af, stapsgewijs verplaatsen we ons in de richting van het donkere uiteinde. Na iedere verplaatsing stapt aan het donkere uiteinde iemand uit de rij. Het is donker, de laatste stem valt stil.
Kijkvorm 1 - Vormveranderingen 1979 Ik draai langzaam mijn hoofd naar rechts. Zonder mijn voeten te verplaatsen ddraai ik ook mijn schouders en mijn bekken rechtsom. Mijn lichaam is verdraaid, mijn blik is recht achter mij gericht. Langzaam ontspan ik mij. Ik voer de beweging linksom uit.
Spiraal 2 - De Fabriek Eindhoven 1981 Ik ren in cirkels rond een gloeilamp die op ooghoogte aan een kabel hangt. Spiraalsgewijs verklein ik mijn loopcirkels en verminder geleidelijk mijn looptempo. Ik kom tot stilstand bij de lamp. Ik neem de kabel in mijn hand en draai de lamp op ooghoogte rond mijn hoofd. Ik laat de kabel in mijn hand vieren en verhoog de snelheid van draaien. De lamp draait op ooghoogte cirkels die evengroot zijn als de cirkels die ik rond de lam liep.
Etmaal voor Berlage - Haags Gemeentemuseum 1985 Om middernacht klinken twee stemmen die in afwisseling met elkaar een zacht, ononderbroken monotoon gelkuid maken. In de volgende uren neemt het aantal stemmen en de sterkte van het geluid toe. Tijdens het middelste uur van de dag klinkt een groot aantal stemmen op volle sterkte. In de volgende uren neemt het aantal stemmen en de sterkte van het geluid af. Tegen middernacht klinken twee stemmen die in afwisseling met elkaar een zacht, ononderbroken, monotoon geluid maken. Het is middernacht, het is stil.
Clouds 7 - VROM Den Haag 1992 - 2018 Onder invloed van veranderingen van licht, temperatuur, bewolking, neerslag en wind veranderen de stemmen in de liftschachten van plaats, aantal, dichtheid, toonhoogte en samenstelling.
Ringwave 5 - Stadhuis Leeuwarden 1994 Bij iedere pilaar van de gebogen gevel van het gebouw roffelt een trommelaar gelijkmatig op een snaartrommel. Met de onderlinge afstand van de pilaren verplaatsen de grommelaars zich door de stad over de cirkel waarvan de gebogen gevel een deel is.
Trajecten - Lichtkrant lifthal Erasmus MC Rotterdam 2005 Ik vraag de chirurg om de opeenvolgende handelingen van de ingreep te beschrijven met gebruik van de latijnse benamingen voor anatomische onderdelen en elementen.
crossing – writing group - Hilton Art Lab Rotterdam 2022 Performance met 15 vrijwillige schrijvers We schrijven ieder een zin van de tekst, die in 60 zinnen de geluidscurve van een overtrekkend vliegtuig beschrijft, op een vel papier en tonen die in de richting van de straat. Beginnend aan een kant van de ruimte, komt er met iedere zin een schrijver bij, totdat de rij de beide uiteinden van de ruimte overbrugt, om te eindigen aan de andere kant van de ruimte als alle regels geschreven en getoond zijn.
Dordtselaanportretten - project Business op Zuid 2008 Gedurende de expositieperiode beschrijf ik dagelijks mondeling het portret van een inwoner of passant op de Dordtselaan. De beschrijving lees ik om 6 uur hardop voor in de snackbar op de hoek.