Toine Horvers

performance

Ik werk als kunstenaar sinds 1979 met beweging, uitgedrukt in performance en beschrijvend schrijven.
Mijn tijd-ruimtelijk werk bestaat uit bewegingsperformances- en installaties, in patronen die ik herken in het spel van kinderen en rituele ceremonies, en waarbij het lichamelijke onlosmakelijk is verbonden met spraak en tekst.
Recent: Rotaties en Spiralen 2016 - 2019, Wind 2019 en Wolken 2020

Mijn schrijven is ontstaan uit het observeren en vertalen van situaties en bewegingen, resulterend in teksten die worden uitgesproken in performances, uitgeschreven in tekeningen en gedrukt in boeken.
Recente publicatie: liggen / lying 2018 en bewegen - schrijven 2020

Hoewel geworteld in de beeldende traditie voel ik in mijn werk een sterke relatie met dans, muziek en (klank)poëzie.
Ik hou mijn lichaam en stem in vorm om mijn werken zelf, of samen met anderen te kunnen
verwerkelijken.