Twijfel je of je een aanvraag voor de regeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) wilt indienen of heb je nog vragen? We helpen je graag verder. Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat biedt de O&O-regeling?

Kort en simpel gezegd: tijd, verdieping en een kunstenaarshonorarium. De O&O-regeling is in het leven geroepen om een impuls aan je artistieke beroepspraktijk te geven door tijdelijk een inkomen veilig te stellen en je kunt werken aan je onderzoek. Gedurende een afgebakende periode werk je aan een vooraf gestelde artistieke vraag. Hierin staat het beeldende proces centraal, niet de reguliere productie van kunst. Voel de ruimte om te spelen, dingen uit te proberen en je anders te verhouden tot je beroepspraktijk.

Hoe schrijf ik me in bij CBK?

Schrijf je hier in.

Hoe vaak kan ik een O&O aanvragen?

Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. Je kunt per ronde een aanvraag doen. Wanneer je een aanvraag indient en deze niet wordt gehonoreerd, moet je een ronde wachten voordat je weer een aanvraag doet. Na oplevering van een eerdere toekenning kun je opnieuw een aanvraag doen.

Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen wanneer er gelijktijdig een aanvraag loopt voor een andere CBK-regeling?

Nee, zolang de aanvraag loopt is dit niet mogelijk. Een nieuwe aanvraag kan pas ingediend worden, wanneer eerdere toekenningen zijn opgeleverd.

Mag ik na een afwijzing een aangepaste aanvraag opnieuw indienen?

Ja, mits de aanvraag over relevante, nieuwe informatie beschikt.

Mag het onderzoek al zijn gestart op het moment dat ik een aanvraag indien?

Nee, het onderzoek mag nog niet zijn gestart voor de deadline van je aanvraag.

Kan ik samen met een andere kunstenaar een aanvraag indienen?

Het aanvragen van een O&O is in principe bedoeld voor de individuele beeldende kunstpraktijk. Wanneer je als kunstenaarsduo werkt aan een onderzoek, kunnen jullie samen een aanvraag doen. De aanvragen dien je beiden persoonlijk in. Geef binnen je aanvraag aan wat ieders aandeel is in het project. Je kunt dan een bijdrage van maximaal €12.000 aanvragen.

Kan ik een aanvraag doen als ik een masterprogramma volg?

Kunstenaars die een masterprogramma aan een kunstacademie (HBO) en/of universiteit (WO) volgen, zoals het Sandberg Instituut, Piet Zwart Instituut, Minerva, HKU, ArtEZ of de master Arts and Culture van de Universiteit Leiden kunnen geen O&O-aanvraag doen.Kunstenaars die deelnemen aan kunstenaarswerkplaatsen zoals de Rijksacademie, De Ateliers, Jan van Eyck en bijvoorbeeld Sundaymorning@EKWC, het TextielMuseum, Knust, Make Eindhoven kunnen wel een O&Oaanvraag doen met een specifiek voorstel voor onderzoek en ontwikkeling.

Welke rol speelt mijn kunstenaarspagina op artoffice.info bij mijn aanvraag?

Je kunstenaarspagina op artoffice.info speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van je aanvraag. Deze pagina moet actueel zijn en de commissie een goed inzicht geven van je huidige praktijk als beeldend kunstenaar. Dit is een formele voorwaarde.

Is er een richtlijn voor het kunstenaarshonorarium die ik kan toepassen bij mijn aanvraag?

De richtlijn voor het kunstenaarshonorarium is €2100 per maand bij fulltime werkzaamheden. Werk je niet fulltime aan je O&O-project, dan voer je naar rato het kunstenaarshonorarium per maand op.

Hoeveel procent van het budget binnen mijn aanvraag moet ik reserveren voor het honorarium?

Hier bestaat geen strikt percentage voor; de ondergrens die we hanteren is dat 60% van het totale opgevoerde budget, kunstenaarshonorarium is.

Kan ik assistentie voor mijn onderzoek in de begroting opnemen?

Assistentie kun je in je begroting opvoeren als ‘productiekosten’.

Is materiaal-of technisch onderzoek ook geschikt voor de O&O-regeling?

Ja, mits je het verweeft met een artistieke invalshoek. De te ontdekken methode of techniek moet gekoppeld zijn aan een artistiek inhoudelijke vraag.

Kan ik ook een O&O aanvragen voor enkel de productie(fase)?

Nee, een O&O is bedoeld voor een afgebakende periode van onderzoek en verdieping waarin het proces centraal staat, niet een eindproduct.

In welke taal moet de aanvraag worden geschreven?

Bij voorkeur in het Nederlands. Anders in het Engels.  

Is medefinanciering verplicht voor het aanvragen van een O&O?

Medefinanciering is geen vereiste.

Bereken ik btw over mijn O&O-toekenning?

Nee, een O&O-toekenning is een subsidie.

Wanneer een btw-​plichtige kunstenaar een O&O-bijdrage of een andere subsidie ontvangt, is deze normaliter niet belast met btw. Dat komt omdat de beeldend kunstenaar geen dienst verleent aan de subsidiegever (en ook geen goed verkoopt). Door het ontbreken van die directe dienstverlening valt een ontvangen subsidie, zoals een O&O-toekenning niet onder de btw. Een O&O bijdrage valt wel onder ‘omzet uit werkzaamheden als beeldend kunstenaar’ en geef je in die zin ook op aan de Belastingdienst.

Hoe bereid ik mijn aanvraag voor?

Begin op tijd met het formuleren van je onderzoeksvraag en vind je eigen stem bij het verwoorden daarvan. Probeer formeel en wollig taalgebruik zo veel mogelijk te vermijden. Vraag feedback aan collega-kunstenaars door ze je teksten te laten lezen.

Zorg dat je alle teksten voor je aanvraag in een Word-document klaar hebt staan en kopieer deze vervolgens naar het aanvraagformulier. Op deze manier heb je zelf altijd een back-up. Zolang de aanvraag niet verstuurd is, heeft CBK Rotterdam namelijk geen back-up.

Het beeldmateriaal dat je instuurt, dient ter ondersteuning van je aanvraag. Zorg dus voor een visuele component bij je aanvraag die inzicht geeft in de richting waar je beeldend aan denkt: dat kan referentiebeeld zijn, maar het kunnen ook schetsen zijn. Tip: je kunt ook een pdf met daarin een beeldcompilatie toevoegen. Op deze manier kun de commissie meer beelden tonen.

Met het beeldmateriaal dat je op jouw kunstenaarsprofiel op artoffice.info plaatst, geef je inzicht in je huidige positie als beeldend kunstenaar.

Ik heb een aanvraag ingediend. Hoe word ik op de hoogte gesteld?

Aanvragers worden per e-mail op de hoogte gesteld van het besluit via het adres dat bij ons bekend is. Geef je actuele e-mailadres altijd door via je kunstenaarsprofiel op artoffice.info. Dan wordt deze ook verwerkt in onze database.

Kan ik voorbeelden van toekenningen zien?

Bekijk hier voorbeelden van eerdere O&O-toekenningen.

Mijn aanvraag is niet gehonoreerd. Waar kan ik terecht voor feedback?

Voor meer informatie over je afwijzing en/of (inhoudelijke) feedback op je aanvraag kun je contact opnemen met Art Office. Stuur een mail met je vraag (graag kort en bondig geformuleerd) naar Petra Laaper, projectcoördinator O&O.

Mijn aanvraag is niet gehonoreerd. Kan ik bezwaar maken?

Dat is mogelijk. Let wel, de bezwaarcommissie onderzoekt alleen of er procedurefouten tijdens de behandeling van de aanvraag zijn gemaakt en oordeelt niet over het inhoudelijk advies van de O&O-commissie. Zie ook het reglement.

Waar kan ik het reglement bekijken?

Bekijk het O&O-reglement hier.