Wie worden de nieuwe leden van de Akademie van Kunsten? Voor 2023 is de Akademie op zoek naar vooraanstaande kunstenaars uit alle disciplines die zich op basis van aantoonbare artistieke prestaties hebben onderscheiden. Ken jij kunstenaars die hiervoor in aanmerking komen? Nomineer hen! De deadline hiervoor is 15 september 2022.

De Akademie van Kunsten zet zich in voor het belang van kunst voor de samenleving, en in groter perspectief, de wereld. Onze aandacht richt zich onder meer op artistieke en wetenschappelijke vrijheid, ongelijkheid, ruimtelijke ordening, Europese samenwerking en de klimaatcrisis. De Akademie van Kunsten beschouwt kunst als een activiteit om bestaande kennis anders te zien en om kritische vragen te stellen over huidige verhalen en gezichtspunten. Dit doen de kunsten door te verbeelden en te oefenen op de mogelijke toekomsten die voor ons liggen met als uiteindelijk doel na te denken over hoe we willen samenleven in een veranderende wereld.

De kracht en meerwaarde van de Akademie zit in haar ledennetwerk. Het vormt de radar van de Akademie in het kunstenveld voor ontwikkelingen en trends die de kunsten raken. De leden hebben het vermogen om (denk)beelden in allerlei toonaarden en vormen zichtbaar te maken. Dat doen zij via hun eigen praktijken en/of in samenwerking met de Akademie van Kunsten.

De Akademie van Kunsten kiest jaarlijks zes nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties.

Wie komen in aanmerking?
In aanmerking voor het lidmaatschap komen kunstenaars in Nederland:
die zich artistiek hebben onderscheiden door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning;
die een inspiratiebron zijn voor jonge kunstenaars;
die over een brede belangstelling voor de andere kunstendisciplines, maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap beschikken;
die zich willen inzetten voor taken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Akademie van Kunsten.

Wie mogen nomineren?
Deze nominatieronde staat voor iedereen open. Iedere indiener kan maximaal 2 kandidaten voordragen. Zelfnominaties worden niet in behandeling genomen. De voordrachten zijn vertrouwelijk – informeer de kandidaat dus niet.

Indienen van nominaties
De deadline voor het indienen van nominaties is 15 september 2022. Bestuursleden van de Akademie van Kunsten, juryleden van de Commissie Nieuwe Leden en bestuursleden van de KNAW zijn uitgesloten van de mogelijkheid om te nomineren. Het nominatieformulier kun je hier online invullen.

Meer informatie
Voor informatie over de activiteiten van de Akademie van Kunsten kunt je terecht op de website www.akademievankunsten.nl.
Contactpersoon: Annelies ten Have, annelies.ten.have@knaw.nl.