Mei 2022 – Op dit moment heeft Art Office tien kunstenaars geselecteerd voor deze pilot en is het niet meer mogelijk je aan te melden.

 

Art Office lanceert het O&O mentorship, een pilotproject voor Rotterdamse kunstenaars die een O&O-aanvraag doen en daarbij hulp van een ervaren O&O-aanvrager kunnen gebruiken.

Kunstenaars die voor het eerst een O&O-aanvraag doen, hebben vaak veel vragen. De meeste antwoorden zijn terug te vinden in onze FAQ, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er persoonlijke, onderzoeksspecifieke vragen overblijven. Hier komt het O&O mentorship om de hoek kijken!

We zijn voor deze pilot op zoek naar tien kunstenaars die van plan zijn in 2022 een O&O een aanvraag te doen en daarbij graag de hulp van een ervaren O&O aanvrager zou kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om kunstenaars die nog niet eerder een toekenning hebben ontvangen.

Denk  bijvoorbeeld aan ondersteuning bij:

    • het formuleren en aanscherpen van een onderzoeksvraag/plan van aanpak
    • de positionering beroepspraktijk
    • het schrijven van een aanvraag

Het gaat bij dit mentorship dus voornamelijk om een inhoudelijke vraagstelling en positionering van je beroepspraktijk. Voor formele aspecten rondom een O&O aanvraag verwijzen we naar de website. Art Office koppelt een mentor aan een aanvrager. Zij nemen contact met elkaar op en komen samen overeen hoe ze het mentorship invullen. Er is in ieder geval een maximum van 4 uur overleg, binnen 6 tot 8 weken.

Aanmelden mentorship
Stuur een Word-document, waarin je kort en bondig je O&O hulpvraag vermeldt (max. ½ A4). Vermeld hierin ook je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Mail dit naar artoffice@cbkrotterdam.nl, met als onderwerp: ‘Mentorship O&O met je voor- en achternaam’. Laat het ons weten wanneer je Engelstalige begeleiding wil.

CBK Rotterdam selecteert voor deze pilot tien kunstenaars. Omdat het om een pilot gaat, staan we open voor feedback en suggesties achteraf.