renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat

Doel
Met dit fonds wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid bieden nieuw werk of projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te presenteren. CBK Rotterdam heeft hiertoe kapitaal ingebracht, aangevuld met een bedrag van Fonds Kwadraat. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project.

Voor wie
Rotterdamse kunstenaars die de afgelopen drie jaar een O&O subsidie hebben ontvangen, kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening afsluiten bij Fonds Kwadraat.

Ook kunstenaars die geen O&O subsidie hebben ontvangen kunnen een rentevrije lening aanvragen.

Maximale bijdrage
Je kunt maximaal € 6.000 lenen. Voor een lening van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist. Een lening wordt in maximaal drie jaar afgelost.

Voorwaarden
Er worden geen leningen verstrekt voor leef- of studiekosten. Zie ook de website van Fonds Kwadraat.

Aanvragen en deadlines
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. Namens CBK Rotterdam neemt een deskundige plaats in de commissie die adviseert over de aanvragen voor CBK Fonds Kwadraat.

Komende deadlines:
12 september 2021
14 november 2021

Beoordeling
De adviescommissie van deskundigen toetst de aanvragen op de artistieke kwaliteit, het curriculum vitae van de aanvrager en de zakelijke verantwoording (de haalbaarheid, waar wordt het werk tentoongesteld, hoe wordt een kunstwerk of publicatie bekendgemaakt en gedistribueerd).

Meer informatie
Fonds Kwadraat
Geef bij een aanvraag aan dat je gebruik wilt maken van CBK Fonds Kwadraat.

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.