onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk

O&O-regeling


Doel

De regeling Ontwikkeling en Onderzoek (O&O) is erop gericht een impuls te geven via onderzoek en verdieping, zodat Rotterdamse beeldend kunstenaars zich kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot.

Voor wie?

Beeldend kunstenaars die bij CBK Rotterdam staan ingeschreven.

Waarvoor?

Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven artistieke vraag.

Maximale bijdrage

€ 12.000. De subsidie is met name bedoeld als honorarium voor de kunstenaar, dat als een aparte post in de begroting wordt opgenomen. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van het uit te voeren plan en zal in deze context beoordeeld worden.

Procedure

Een regeling Ontwikkeling en Onderzoek kan online worden aangevraagd. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput raakt, worden de momenten van aanvragen gespreid over drie indieningsronden per jaar. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van acht weken vanaf de betreffende deadline. Het onderzoek mag nog niet zijn gestart voor de deadline van je aanvraag.

Bekijk hieronder een voorbeeld van het aanvraagformulier:
Voorbeeld O&O aanvraagformulier NL (pdf)
Example O&O application form ENG (pdf)

Indien de aanvraag aan de formele criteria voldoet, wordt deze voorgelegd aan een deskundige adviescommissie. Voorafgaand aan elke vergadering lezen de commissieleden zich in in de O&O aanvragen. Ze maken ieder een prioritering op basis van de criteria (bekijk deze in het reglement) en het beschikbare budget per ronde. Tijdens de vergadering wordt elke aanvraag afzonderlijk besproken en geeft ieder commissielid zijn/haar oordeel. Naast het voldoen aan de gestelde voorwaarden, is het oordeel over de artistieke kwaliteit van het onderzoek in combinatie met de te verwachten artistieke impuls voor de ontwikkeling van de kunstenaar, doorslaggevend voor het uiteindelijke advies van de commissie. Aan de hand van dit advies beslist directeur CBK Rotterdam over het al dan niet verlenen van een subsidie en over de hoogte van de financiële bijdrage. Aanvragers worden per mail op de hoogte gesteld van het besluit op het adres dat bij ons bekend is.

Commissieleden
Kostana Banovic
Yin Yin Wong
Anne Wenzel
Alexandra Landré
Willum Geerts
Ronald Cornelissen (a.i.)
Niekolaas Lekkerkerk (a.i)

Deadlines 2022

Ronde 1
Deadline: vrijdag 18 februari 23.00 uur
Uitslag: vrijdag 15 april

Ronde 2
Deadline: vrijdag 17 juni 23.00 uur
Uitslag: vrijdag 12 augustus

Ronde 3
Deadline: maandag 24 oktober 12.00 uur
Uitslag: vrijdag 16 december

Verslaglegging

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen zes weken na de opleveringsdatum een projectverslag in te dienen bij Art Office. De voorwaarden mailen we je wanneer je een toekenning ontvangt. Alvast nieuwsgierig? Bekijk de voorwaarden ook hier: Voorwaarden verslaglegging O&O NL/ENG (pdf).

FAQ

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen rondom de O&O-regeling.

Meer informatie

Vragen over de regeling en procedure: artoffice@cbkrotterdam.nl
Technisch support m.b.t. je aanvraag: helpdesk@cbkrotterdam.nl
Inhoudelijke vragen: Petra Laaper, p.laaper@cbkrotterdam.nl

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen

renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat