onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk

O&O-regeling

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de Regeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O).
Meer informatie daarover en data wanneer aanvragen weer kunnen worden ingediend, verschijnt eind december.
Houd onze website en Nieuwsbrief in de gaten.

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen