onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk

O&O-regeling


Doel

De regeling Ontwikkeling en Onderzoek (O&O) is erop gericht een impuls te geven via onderzoek en verdieping, zodat Rotterdamse beeldend kunstenaars zich kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse beeldend kunstenaars die:
– bij Art Office staan ingeschreven;
– in het bezit zijn van inloggegevens van Art Office;
– hun kunstenaarspagina tot op de dag van vandaag hebben geactualiseerd;

Waarvoor?

Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven artistieke vraag.

Maximale bijdrage

€ 12.000. De subsidie is met name bedoeld als honorarium voor de kunstenaar, dat als een aparte post in de begroting wordt opgenomen. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van het uit te voeren plan en zal in deze context beoordeeld worden.

Procedure

Een regeling Ontwikkeling en Onderzoek kan online worden aangevraagd. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput raakt, worden de momenten van aanvragen gespreid over drie indieningsronden per jaar. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van acht weken vanaf de betreffende deadline. Het onderzoek mag nog niet zijn gestart voor de deadline van je aanvraag.

Bekijk hieronder een voorbeeld van het aanvraagformulier:
Voorbeeld O&O aanvraagformulier NL (pdf)
Example O&O application form ENG (pdf)

Indien de aanvraag aan de formele criteria voldoet, wordt deze voorgelegd aan een deskundige adviescommissie. Voorafgaand aan elke vergadering lezen de commissieleden zich in in de O&O aanvragen. Ze maken ieder een prioritering op basis van de criteria (bekijk deze in het reglement) en het beschikbare budget per ronde. Tijdens de vergadering wordt elke aanvraag afzonderlijk besproken en geeft ieder commissielid zijn/haar oordeel. Naast het voldoen aan de gestelde voorwaarden, is het oordeel over de artistieke kwaliteit van het onderzoek in combinatie met de te verwachten artistieke impuls voor de ontwikkeling van de kunstenaar, doorslaggevend voor het uiteindelijke advies van de commissie. Aan de hand van dit advies beslist directeur CBK Rotterdam over het al dan niet verlenen van een subsidie en over de hoogte van de financiële bijdrage. Aanvragers worden per mail op de hoogte gesteld van het besluit op het adres dat bij ons bekend is.

Commissieleden
Kostana Banovic
Yin Yin Wong
Anne Wenzel
Alexandra Landré
Willum Geerts
Ronald Cornelissen (a.i.)
Niekolaas Lekkerkerk (a.i)
Ad de Jong (a.i.)

Deadlines 2023

Ronde 1
Deadline: maandag 23 januari 12.00 uur (‘s middags)
Uitslag: maandag 20 maart

Ronde 2
Deadline: maandag 22 mei 12.00 uur (‘s middags)
Uitslag: maandag 17 juli

Ronde 3
Deadline: maandag 25 september 12.00 uur (‘s middags)
Uitslag: maandag 20 november

Verslaglegging

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen zes weken na de opleveringsdatum een projectverslag in te dienen bij Art Office. De voorwaarden mailen we je wanneer je een toekenning ontvangt. Alvast nieuwsgierig? Bekijk de voorwaarden ook hier: Voorwaarden verslaglegging O&O NL/ENG (pdf).

Belangrijk!

Het is niet mogelijk om een O&O-aanvraag te doen wanneer je een Praktijkbijdrage-aanvraag hebt lopen en vice versa.

FAQ

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen rondom de O&O-regeling.

Meer informatie

Vragen over de regeling en procedure: artoffice@cbkrotterdam.nl
Technisch support m.b.t. je aanvraag: helpdesk@cbkrotterdam.nl

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen

renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat