nieuwe deadline: 3-7 mei

Tijdelijke Werk-
bijdrage Productie, Presentatie en Research

Doel

In 2020 vormde CBK Rotterdam vanuit eigen middelen de Tijdelijke Werkbijdrage Productie, Presentatie en Research (PPR). Deze was bedoeld voor kunstenaars wier beroepspraktijk door de beperkingen onder invloed van de Covid-19-maatregelen in het gedrang kwam. Omdat de situatie nog steeds nijpend is, heeft de gemeente Rotterdam voor 2021 een extra bedrag aan CBK Rotterdam ter beschikking gesteld. Met dit vervolg van de PPR-regeling wil CBK Rotterdam namens de gemeente Rotterdamse beeldend kunstenaars die in 2020 geen PPR hebben ontvangen de mogelijkheid bieden een aanvraag te doen. Kunstenaars van wie de beroepspraktijk door het afgelasten van tentoonstellingen, beurzen, opdrachten en dergelijke serieuze schade oploopt, geven we hiermee een bescheiden impuls in deze onzekere periode.

Wie

Een aanvraag in het kader van deze tijdelijke werkbijdrage kan worden gedaan door individuele kunstenaars die:

 • bij CBK Rotterdam zijn ingeschreven, in het bezit zijn van inloggegevens voor artoffice.info en hun kunstenaarspagina hebben geactualiseerd;
 • eerder geen PPR ontvingen;
 • geen O&O aanvraag/regeling hebben lopen die nog niet is afgerond.

Maximaal bedrag

Het totaal beschikbare budget bedraagt € 200.000. Het bedrag dat per project en per kunstenaar kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 2.000 inclusief productiekosten.
Projecten zullen mede worden beoordeeld op de tijdsinvestering van de kunstenaar, gebaseerd op één maand à € 1.500.

Waarvoor

Aanvragen kunnen worden gedaan voor:

 • Kunst- en kunstactiviteiten die ontstaan vanuit een persoonlijke reflectie op de huidige samenleving en de uitdagingen waar we voor staan;
 • Projecten (in Rotterdam of online) die verbinding leggen tussen diverse mensen en groepen in onze samenleving.
 • Het project waarvoor de aanvraag geldt moet starten of zijn gestart in 2021.

Termijnen

Er zullen twee rondes plaatsvinden. Mede zodat de deelnemers aan de eerste O&O ronde van 2021 bij een negatief advies in april, alsnog een PPR kunnen aanvragen. Per ronde kunnen maximaal 50 toekenningen worden gedaan.

 • Ronde 1: indienen tussen 1 maart en 5 maart (deadline 23.00 uur)
 • Ronde 2: indienen tussen 3 mei 10.00 uur en 7 mei 23.00 uur
 • De aanvraag kan alleen worden gedaan door het invullen van het aanvraagformulier. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen. Na het versturen van het formulier ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Er kan dan niets meer worden gewijzigd.

Per kunstenaar kan maximaal één aanvraag worden gedaan.

Aanvragen die in de eerste ronde (van 1-5 maart) zijn afgewezen, kunnen in de tweede ronde niet opnieuw worden ingediend.

Bij beoordeling van de aanvraag wordt de kunstenaarspagina op deze website (deze moet na 1 januari 2021 zijn geactualiseerd) en de eventuele website van de kunstenaar bekeken. Het is niet mogelijk om afbeeldingen mee te sturen met het aanvraagformulier.

De aanvragen zullen worden beoordeeld door een of meerdere extern adviseurs. CBK Rotterdam stelt het advies vast en maakt dit per e-mail bekend aan de aanvrager. Met het opdrachtnummer dat bij een positief advies wordt verkregen, kan een rekening worden ingediend voor 100% van het bedrag.

Omdat dit een tijdelijke regeling is, die in een korte tijd moet worden uitgevoerd, is het niet mogelijk over de adviezen te corresponderen.

CBK Rotterdam zal de aanvragen zo snel mogelijk afhandelen op volgorde van ontvangst. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat tegelijkertijd binnenkomt zal de verwerking dus langer of korter duren. We streven ernaar alle aanvragen binnen vier weken na de deadline te behandelen. De uitvoering van de Tijdelijke werkbijdrage PPR vraagt om flexibiliteit van onze organisatie, de adviseurs en de aanvragers. Mocht een uitvoeringsbesluit langer op zich laten wachten dan vragen wij om begrip.

Wil je weten wat er gevraagd wordt voordat je start met invullen? Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulieranvraagformulier (Nederlands- en Engelstalig)

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op:

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
 • Maatschappelijke betekenis;
 • Publieksbereik en impact van het project;
 • Tijdsinvestering van de kunstenaar;
 • Uitvoerbaarheid/haalbaarheid.

De genoemde criteria kunnen onafhankelijk van elkaar worden bekeken.

 

De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende personen: Wapke Feenstra, Benjamin Li, Lana Mesic, Shehera Grot.

De uitslag van PPR volgt binnen vier weken na 7 mei, afhankelijk van het aantal inzendingen.

 

Oplevering

Wij verwachten na afronding (uiterlijk 15 december 2021) van het project een opleveringsverslag bestaande uit:

 • Korte omschrijving over het verloop of resultaat;
 • Beeldmateriaal of video (geschikt voor website of sociale media);
 • Kwantitatieve schatting van het bereikte publiek (dus views/ deelnemers/ bezoekers). Deze informatie kan worden gebruikt op onze sociale-mediakanalen. Vermeld dus eventueel je website en Facebook- en/of Instagramnaam erbij zodat je getagd kan worden.

De oplevering sturen naar: PPR@cbkrotterdam.nl

Contact

Voor technische ondersteuning bij het aanvragen kun je mailen met helpdesk@cbkrotterdam.nl.

Voor overige vragen kun je mailen met PPR@cbkrotterdam.nl.

 

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.