voor een duidelijke rol van beeldende kunst in de stad

Activiteiten Stad

Het Activiteiten Stad-budget voor 2022 is volledig gebruikt. Het is dit jaar daarom niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. Vanaf 2023 kan er weer worden aangevraagd. Lopende aanvragen worden behandeld.

——————————————————————————

Doel

CBK Rotterdam is al veertig jaar de spin in het web van Rotterdamse kunstenaars, bewoners en een veelheid aan partijen die iets met beeldende kunst wil doen. Binnen dit opgebouwde netwerk zien wij het als onze taak om ervoor te zorgen dat de rol van beeldende kunst en de kunstenaar versterkt en verankerd wordt. Met Activiteiten Stad draagt CBK Rotterdam hieraan bij.

Voor wie?

De regeling Activiteiten Stad is bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. De aanvraag kan alleen worden gedaan door individuele kunstenaars die:

* Bij CBK Rotterdam zijn ingeschreven;
* In het bezit zijn van inloggegevens van artoffice.info;
* Hun kunstenaarspagina hebben geactualiseerd;
* Geen andere financiële regeling hebben lopen bij CBK Rotterdam (bijvoorbeeld O&O).

Waarvoor?

Aanvragen kunnen worden gedaan voor publieke projecten in Rotterdam. Bij voorkeur in samenwerking met een of meerdere andere partijen waarbij beeldende kunst een prominente rol speelt. Bij samenwerking tussen meerdere kunstenaars aan hetzelfde project moet het projectbedrag worden verdeeld en doet iedere kunstenaar een individuele aanvraag voor een deel van het projectbedrag.

Maximale bijdrage

* De bijdrage is afhankelijk van het soort activiteit en de rol van de (Rotterdamse) beeldend kunstenaars en bedraagt maximaal 5.000 euro per project;
* Minimaal 80% van het aangevraagde bedrag komt ten goede aan het honorarium van de kunstenaar;
* Projecten zullen mede worden beoordeeld op de tijdsinvestering van de kunstenaar;
* De bijdrage van CBK Rotterdam is nooit meer dan 50% van de totale begroting.

Procedure

De aanvraag kan alleen worden gedaan door het invullen van het aanvraagformulier op de website. Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen. Na het versturen van het formulier ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging per email. Er kan dan niets meer aan de aanvraag worden gewijzigd. Per kunstenaar kan maximaal één aanvraag per keer worden gedaan. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een of meerdere externe adviseurs. Zij zullen de aanvragen beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

* Artistiek inhoudelijke kwaliteit
* Publieksbereik en impact van het project
* Tijdsinvestering van de kunstenaar
* Uitvoerbaarheid/haalbaarheid
* Financiële bijdrage andere partij

Deze criteria kunnen onafhankelijk van elkaar worden bekeken. Bij beoordeling van de aanvraag wordt de kunstenaarspagina op artoffice.info en de eventuele website van de kunstenaar bekeken.

CBK Rotterdam stelt het advies vast en maakt dit per e-mail bekend bij de aanvrager. Met het toekenningsnummer dat bij een positief advies wordt verkregen, kan bij aanvang een rekening worden gestuurd van 80% van het toegekende bedrag. CBK Rotterdam zal de aanvragen zo snel mogelijk afhandelen op volgorde van ontvangst. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat tegelijk binnenkomt, zal de verwerking dus langer of korter duren. We streven ernaar alle aanvragen binnen 4 weken na de aanvraagdatum te behandelen. Mocht het langer duren wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld.

De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is.
Er is geen beroepsmogelijkheid.

Verslaglegging

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen twee weken na de opleveringsdatum een projectverslag (max. 1 A4), een eindafrekening en een beeldverslag in te dienen bij artoffice@cbkrotterdam.nl. Onder vermelding van het opdrachtnummer. In het verslag wordt ook vermeld hoeveel bezoekers het project heeft ontvangen (telling of schatting). Na goedkeuring van het verslag kan het restbedrag (20%) worden gefactureerd.

Meer informatie

Vragen over de regeling en procedure: artoffice@cbkrotterdam.nl
Technisch support m.b.t. je aanvraag: helpdesk@cbkrotterdam.nl

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen

renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat