voor een duidelijke rol van beeldende kunst in de stad

Activiteiten Stad

Doel
CBK Rotterdam heeft een directe band met de stad en de daarin werkende partijen. In dit grote netwerk zorgen wij dat de rol van beeldende kunst en de beroepspraktijk van de kunstenaar op de radar blijft en versterkt wordt. Deze bijdrage levert via de beeldende kunst een positieve en unieke invloed op de dynamiek van de stad.

Kunstenaars werken met specifieke aandacht op zeer uitéénlopende onderwerpen. Met kennis werken zij samen, infiltreren zij in gebieden, leggen vragen bloot en activeren gebieden van de stad. Soms gaat dat op initiatief van de kunstenaar, maar meestal gebeurt dit in opdracht van kleine of grote publieke events.

Voor wie
Bijvoorbeeld kunst- en culturele organisaties, kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en andere stadsmakers die een duidelijke rol toekennen aan de beeldende kunst of (Rotterdamse) kunstenaar(s).

Maximale bijdrage
Afhankelijk van het soort activiteit en de rol van de (Rotterdamse) beeldend kunstenaars.

Beoordeling

  • De rol van de beeldende kunst wordt duidelijk gesteld binnen het (toekomstige) projectplan.
  • Kunstenaarshonoraria worden gewaarborgd.
  • De projecten of events dienen in of met betrekking tot Rotterdam te worden gerealiseerd.
  • Het resultaat is openbaar/publiek.

Aanvragen en deadlines
Art Office zomerpauze
Vanaf 5 juli tot en met 8 augustus is Art Office beperkt bereikbaar. Informatie over mogelijkheden binnen de regeling Activiteiten Stad is vanaf die datum weer verkrijgbaar. Art Office wenst iedereen een fijne zomer.

Meer informatie
Voor vragen over de regeling en de procedure kan je contact opnemen met Art Office via artoffice@cbkrotterdam.nl of 010 436 02 88

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.

Andere financieringsregelingen

renteloze lening

CBK Fonds Kwadraat