Wat gebeurt er met je kunst als je er niet meer bent? Nalatenschap is een onderdeel van de beroepspraktijk waar iedere kunstenaar of nabestaande mee te maken krijgt. Tegelijkertijd is het een thema waar de meesten zich niet mee bezighouden of graag bij stil staan. Want: het nalaten van een artistiek leven is veelomvattend. Hoe regel je dit goed? Waar moet je allemaal aan denken en hoe te beginnen? Deze handleiding is bedoeld om je op weg te helpen. Het is een leidraad om dit belangrijke vraagstuk stap voor stap te doorlopen.

© Miriam Windhausen, 2023
www.miriamwindhausen.nlinfo@miriamwindhausen.nl
In opdracht van Studio Art Office, CBK Rotterdam

Het model hierboven geeft een schematische voorstelling van een kunstenaarsnalatenschap. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Huis: de privéwoning met persoonlijke bezittingen en vaak ook een plek waar zich eigen werk, én werk van anderen bevindt. Hier lopen werk en privé vaak in elkaar over.

Atelier: de werkruimte(s) van de kunstenaar. Hier vindt het kunstenaarschap fysiek plaats. Meestal is alles in het atelier verbonden met het kunstenaarschap. Ook vaak gebruikt als opslag.

Archief: Het archief is het totaal aan documenten en registraties van het kunstenaarschap. Het kan bestaan uit diverse soorten materialen (papieren documenten, foto’s, videobanden, schetsen, etc.) en zich op verschillende locaties bevinden.

Brein: al het ontastbare, immateriële en vluchtige dat bij leven tot de kennis en vaardigheden van de kunstenaar hoort. Ook het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht kun je hiertoe rekenen.

Deze vier delen worden door de kunstenaar bij elkaar gehouden, ze zijn zijn/haar eigendom. Na het overlijden gaat het eigendom over op de erfgenamen. De kleinste cirkel geeft dit eigendom weer. De grootste cirkel geeft de context weer waarbinnen het kunstenaarschap (of de nalatenschap) functioneert. deze bestaat bijvoorbeeld uit: musea, verzamelaars, de kunstmarkt (galerie of veilingwezen bijvoorbeeld), fondsen, media en critici, etc.

1. Het noodzakelijke voorbereiden

Je nalatenschap voorbereiden is je enigszins overgeven aan het ongewisse van het bestaan; alles helemaal ‘waterdicht’ regelen is onmogelijk. Ieders situatie is uniek en vraagt om eigen invulling van wensen en mogelijkheden.

2. De kunstwerken: een overzicht maken

Als je je eigen werk gaat ordenen met het oog op je toekomstige nalatenschap, dan zijn de hoofdvragen ‘welke werken heb ik in mijn bezit?’, en ‘waar bevinden die zich?’. Het gaat dan om het niet verkochte werk dat zich op allerlei locaties kan bevinden, zoals in huis, in het atelier, in de opslag, in bruikleen of in consignatie. Dit is immers het deel van je oeuvre waar de toekomstige beheerders informatie over nodig zullen hebben om er voor te kunnen zorgen. Daarnaast is het belangrijk om een overzicht te maken van de werken die niet meer je eigendom zijn, die zijn verkocht of geschonken aan anderen.

Als je het werk dat nog in eigen bezit is, én het werk dat in bezit is van derden in beeld hebt, dan heb je een totaaloverzicht van je oeuvre. Hoewel, het zou kunnen dat je kunstwerken hebt bewaard die je eigenlijk niet als voltooid beschouwt, of die vooral bedoeld zijn als studie of referentie. Het is belangrijk om dat na te gaan en aan te geven. Ook kunnen er kunstwerken zijn die je liever niet bewaart voor de ‘eeuwigheid’, ook dat is belangrijk om te noteren. Als je je werk hebt geregistreerd heb je een beeld van de omvang van je oeuvre. In aantal, in type werken en in fysieke omvang.

3. Je archief inzichtelijk maken

Vaak wordt er bij een kunstenaarsnalatenschap alleen aan kunstwerken gedacht. Maar dan wordt vergeten dat kunstwerken ontstaan binnen een dynamisch proces van communicatie, afspraken, handelingen, gedachtes en inspiratiebronnen en vaak in interactie met anderen. En in een bepaalde context van plaats en tijd. De weerslag hiervan, materieel en immaterieel, vormt een belangrijke bedding van informatie en betekenis van het kunstwerk en het kunstenaarschap. Je kunt hier denken aan: documenten, schetsen, voorstudies, foto- en filmmateriaal, correspondentie, administratie, dagboeken, bibliotheek, computerbestanden, kunstenaarsmaterialen, drukwerk etc. Als je deze informatie hebt bewaard dan heb je bewust of onbewust een archief gevormd. Hoe je dit archief toegankelijk maakt voor anderen lees je hieronder.

4. Het ordenen en selecteren van je kunstwerken

Nu je je archief hebt doorgelopen en opgeschoond, een plaatsingslijst hebt gemaakt en je biografie hebt bijgewerkt, heb je wellicht een wat vollediger beeld van je kunstenaarschap gekregen. Periodes waar je niet dagelijks meer mee bezig was, zijn nog eens de revue gepasseerd. Je ziet misschien nieuwe verbanden en betekenissen. Mogelijk zet dit je aan het denken over je oeuvre als geheel en de werken die je nog in eigen bezit hebt.

5. Opslag, beheer en behoud

Een ruimte die te vochtig is geeft schimmelvorming of corrosie, een te droge ruimte is weer niet goed voor voorwerpen van hout. Het plaatsen van een temperatuur- en vochtigheidsmeter (klimaatlogger) kan inzicht geven in de omstandigheden in je atelier of opslag. Wees ook alert op zilvervisjes en papiervisjes die papier en textiel kunnen aantasten.

Over het algemeen is het aan te bevelen je werk en archief in een droge en enigszins verwarmde ruimte op te slaan. Optimaal is 18 graden en 50-55% RV (Relatieve luchtvochtigheid). Houd deze ruimte schoon, en gescheiden van de ‘vuile’ ruimte waar je werkt. Gebruik schoon verpakkingsmateriaal en zuurvrije dozen, omslagen en enveloppen voor papier en foto’s. Kleurenfoto’s, dia’s, films en inkjetprints kun je het beste zo koud mogelijk opslaan.

Professionele kunst-transporteurs bieden vaak ook opslag op maat aan en aanvullende diensten als art handling en fotografie.

6. Denk ook aan

Atelier – Wat zijn de huurvoorwaarden na overlijden? Maak een mapje met huurcontract, telefoonnummer, sleutel/reservesleutel.

Galerie – Wat zijn de voorwaarden bij de werken die je in consignatie hebt bij een galerie? Maak hiervan een dossier met afspraken en lijsten van werken die zich bij je galerie(s) bevinden.

Computer – Maak een document met de belangrijkste wachtwoorden.

Social media – Maak een document met de wachtwoorden en wensen m.b.t. je socialmedia-accounts.

Website – Heb je een website? Is deze up-to-date? Kloppen de contactgegevens nog? Wie beheert de website/inloggegevens? Maak je gebruik van webhosting, zo ja, via welk bedrijf?

Adressenbestand – Werk de adressen bij van je belangrijkste (professionele) contacten.