Jouw aanvraag is goedgekeurd, je hebt de beschikkingsbrief van ons ontvangen en je kunt aan de slag. Gefeliciteerd en veel succes met je project! Wij kijken uit naar de resultaten. Naast het realiseren van jouw project verwachten wij ook iets van jou. Lees hieronder wat precies.

Logogebruik en naamsvermelding

Om verschillende redenen is het van belang dat jouw project door logogebruik en naamsvermelding herkenbaar is als een project dat door CBK Rotterdam wordt ondersteund en/of mede mogelijk wordt gemaakt:

  • Het laat zien wat CBK Rotterdam steunt en mogelijk maakt en wijst zo collega-kunstenaars na jou de weg naar CBK Rotterdam.
  • Met publiek geld financieren wij kunstprojecten in Rotterdam. Wij vinden het belangrijk dat we een breed publiek laten zien wat er met dat geld bereikt kan worden.
  • CBK Rotterdam ondersteunt vele en diverse projecten en wil graag geholpen worden door herkenbaarheid. Vervolgens kunnen wij deze projecten ook delen op onze kanalen, zoals de website, nieuwsbrief en social media.

Meer informatie over naam- en logogebruik

Communicatie

In jouw communicatie vermeld je CBK Rotterdam. Wij stellen het bijzonder op prijs als je ons op de hoogte houdt van de publieke activiteiten die voortvloeien uit het project. Ook ontvangen wij graag hoge resolutie afbeeldingen (rechtenvrij) voor eventueel gebruik in onze communicatie. Ook als het eindresultaat niet openbaar is, blijven wij uiteraard graag op de hoogte. Ook kunnen wij jouw project meenemen in onze communicatie.

Voorwaarden factuur

De factuur (pdf) kun je indienen via factuur@cbkrotterdam.nl met als geadresseerde het volgende adres: CBK Rotterdam, Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam onder vermelding van het toewijzingsnummer bovenaan de toekenningsbrief. Omdat de toekenning een subsidie betreft, is er geen btw verschuldigd.

———————————————–

I&V verslag

Heb je een I&V-toekenning ontvangen? Wij verwachten een verslag na afronding van het project. Dit dient uiterlijk zes weken na de in de beschikking vermelde datum van oplevering bij CBK Rotterdam te zijn ingediend via artoffice@cbkrotterdam.nl. Lees hier alle voorwaarden wat betreft het verslag.

I&V financieel

Nadat je I&V-project is afgerond, moet CBK Rotterdam kunnen vaststellen of je daadwerkelijk recht hebt op de bijdrage die bij de subsidieverlening is toegekend. De definitieve hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van een eindrapportage in de vorm van een verslag. Na de toekenning stuur je de eerste factuur met 70% van het toegekende bedrag. De tweede factuur mag je na afronding van het project en de goedkeuring van het eindverslag sturen, met 30% van het toegekende bedrag.

———————————————–

Praktijkbijdrage verslag

Na afloop van het project dien je binnen twee weken na de opleverdatum een projectrapport (max. één A4) en afbeeldingen (jpg of png) in te leveren bij artoffice@cbkrotterdam.nl. Vermeld daarbij het aanvraagnummer. In het verslag vermeld je ook hoeveel bezoekers het project heeft getrokken (aantal of schatting).