Jan de Bruin

fotografie

Vanaf begin 2020 zijn mijn fotoportretten voornamelijk in kleur. De recente kleurwerken vloeien nog steeds voort uit de oorspronkelijke fascinatie voor het observeren van mensen, maar ik sta mezelf nu toe om me meer actief op te stellen bij het maken van het beeld. Doch blijft mijn werkwijze immer documentair en werk ik altijd op locatie. Dit draagt bij aan de specifieke kwaliteiten van het uiteindelijke beeld wat ik wens. Dat ik met mijn werk de onontkoombare eigenschappen van het portret als zijnde identiteit, plaats en tijd grotendeels zal moeten overstijgen, is een grote uitdaging. Doch zullen, mits ik erin slaag, juist de combinatie van alle gewenste eigenschappen de beelden de uitwerking hebben die ik voor ogen heb. Door een (specifieke) universaliteit te creëren, tracht ik een diepzinnige verbintenis te laten ontstaan.


Six Weeks 2021
No Title 2022
No Title 2021
No Title 2021
No Title 2021
No title 2021
No title 2018
No title 2018
No title 2019
No title 2020