Klaar van der Lippe

artistiek onderzoek - community - dekolonisatie - sociaal-maatschappelijk

Wij Klaar van der Lippe en Bart Stuart, aka bart&klaar,werken sinds 2005 samen als beeldend kunstenaars op het kruispunt van verbeelding, bestuur en planning.
Deels vanuit onze achtergrond, architectuur en monumentale sculptuur, deels vanuit het besef dat verandering noodzakelijk is. We voelen dat we ons de luxe van de 'white cube' niet langer kunnen veroorloven.
Onze insteek is activistisch: Maak mogelijk. Maak evident wat sluimert. Wees niet bang.
Om dromen werkelijkheid maken moet je de status quo transformeren. Voor­waarde daarvoor is niet alleen een groot en meeslepend idee, het is een voorstelbaar pad projec­teren naar die veranderde werkelijkheid toe. Mensen overhalen anders te durven zien. Dat zien wij als onze uitdaging. Langdurige betrokkenheid is daarvoor een voorwaarde.


anatomie van macht, Boxtel, i.s.m. kunstenaarscollectief YAFF - Wat betekent 'meedoen' en 'participatie' in bestuurlijke processen. In een beeldende voordracht worden vormen van participatie getoetst. Wanneer deel je werkelijk macht of verantwoordelijkheid? Wanneer is er alleen schijnbetrokkenheid? We maken gebruik van de participatieladder van Arnstein en proberen het onderbuik gevoel van de burger bedrogen te worden context te geven. Onder het publiek klinkt een aantal keren een luid AHA! Het blijkt dat bijna alle aanwezigen gelijksoortige ervaringen hebben.
KOLO, onderdeel processie door Willemstad, Curacao, i.s.m. IBB - Tijdens onze residency bij Instituto Buena Bista (IBB), otwerpen en organiseren we samen met studenten een processie door het centrum van Willemstad. Thema is 'het grootste probleem". Studenten geven vorm aan wat in hun leven speelt. De processie is maakt gebruik van de traditie carnavalsoptocht, terwijl het breekt met de stiltecultuur op het eiland. De optocht wordt in alle media verslagen en wordt goed ontvangen.
All You Can Art, samenwerking met IBB en Kunsthal en Tent. - Deelname aan het zomercarnaval in Rotterdam met een groep deelnemers aan de summerschool van IBB. Iedere student draagt een eigen tekening.
workshop Collaborative structures, Dam, Amsterdam - Inname van de Dam door een gezamenlijk geknoopt net van elastieken. Het net is een stuk gereedschap om een abstract gegeven als 'collectief lichaam' te kunnen ervaring. Het net is een voorstel uit 1973 van Braziliaanse kunstenares Lygia Clark. Sinds 1998 door mij gebruikt in diverse situaties.
Invasion Civica, Barranco, Lima - Terugclaimen van geprivatiseerde publieke ruimte middels muziek en dans. Het ingrijpen van de politie wordt later in de lokale gemeenteraad aan de orde gesteld. De privatisering wordt teruggedraaid.
Paso a paso, Lima Peru - Introductie van publieke ruimte in de asientimiento humano El Madrigal in Lima, Peru. In deze zelfgebouwde wijken op gekraakte staatsgrond is de overheid niet aanwezig. Door het maken van stapstenen met daarin het verhaal van de achtergrond van de bewoners wordt geschiedenis en een publieke ruimte geinstalleerd.