Kunstenaar:
Muxingye Chen

Titel
Doppelganger

Budget CBK Rotterdam
€ 11907,00

Jaar van toekenning
2022

Soort aanvraag
O&O subsidie

Met het audiovisuele onderzoek Doppelganger verkent Muxingye Chen hoe we onze ervaringen in de digitale wereld onbewust naar de fysieke wereld overbrengen. Daarbij kijkt hij ook naar de manier waarop online platforms verantwoordelijk zijn voor onze virtuele tegenhangers, die het overgrote deel van onze fysieke identiteit hebben gemarginaliseerd. Deze interesse ontstond tijdens de coronapandemie, toen Chen werd geconfronteerd met de manier waarop sociale netwerken en thuiswerken onze manier van ontmoeting en verbinding radicaal hebben veranderd. Als Chinese kunstenaar woonachtig in Rotterdam is Chen zich ervan bewust dat zijn identiteit en sociaal gedrag worden beïnvloed door de westerse context, en tegelijkertijd dat digitale ervaringen ervoor zorgen dat zijn fysieke identiteit en de daarmee gepaard gaande culturele en persoonlijke achtergrond worden geminimaliseerd. Hij vraagt zich daarmee af hoe fysieke personen met (multi)culturele achtergronden beter vertegenwoordigd kunnen worden op het gedecentraliseerde internet. Voor dit onderzoek gebruikt Chen geluidsopnames afkomstig uit zijn appartement in Rotterdam, uit de straten van zijn geboorteplaats Chengu en uit de virtuele wereld waarin hij dagelijks te vinden is. Samen vormt deze constante stroom aan data een netwerk dat de fysieke en virtuele wereld verbindt en zich naar elkaar aanpast. De complexe denkwijze van de kunstenaar overtuigt volgens de adviescommissie dankzij het vernieuwende karakter en de beeldende vertaalslag ervan.