Kunstenaar:
Falke Pisano

Titel
Without Weight

Budget CBK Rotterdam
€ 7000,00

Jaar van toekenning
2019

Soort aanvraag
O&O subsidie

In 2013 schreef Falke Pisano een korte tekst, Without Weight, een plannetje voor een animatiefilm. Het is heel anders dan haar reguliere werk, afgezien van dat het een animatiefiguurtje betreft dat opduikt uit haar reguliere werk en daarop reflecteert: “een animatiefiguur die verschillende vormen en manieren van spreken aanneemt, en zich struikelend, problematisch en verward door de ruimte van mijn werk beweegt. Het idee en de figuur staan eigenlijk voor een doorlopend verlangen om een bepaald stramien van mijn praktijk te doorbreken.” Pisano ontwikkelt haar performatieve werk altijd systematisch: via intuïtie, differentiatie, inhoudelijke bevraging, uitwerking. Met een dwalend en instabiel animatiefiguur, een expressie die niet past in dat systematisch denken, zou ze die aanpak eens willen doorbreken. Daarvoor wilde ze haar eigen werk gaan close-readen, zich verdiepen in literatuur over destabiliserende praktijken, en uiteindelijk een animatiefilm maken.

Pisano verwerkt langlopende studies via literatuur, geschiedenis en theorie in multimediale installaties. Ze verdiept zich in hoe kunst een rol kan spelen in het bevragen van de instellingen en structuren die onze sociaal-politieke en narratieve ruimtes vormgeven. Ze werd onderscheiden met de Prix de Rome in 2013, het jaar dat ze Without Weight schreef maar dat ook weer weglegde. De O&O-commissie begreep de behoefte om af te wijken van een starre werkwijze en adviseerde positief.

Maar toen kwam 2020, een vreemd jaar, met een pandemie en de strijd tegen racisme. Dat versterkte Pisano’s behoefte aan een kritische blik, in relatie tot institutioneel werk en samenwerkingen. “Het perspectief van disarticulatie dat het uitgangspunt was voor Without Weight is hierdoor meer dan ik had verwacht een lens en een concrete affectieve relatie geworden.” In plaats van langzaam en impliciet op haar werk te reflecteren, ging ze met activiteiten, gesprekken en onderzoek reageren, en teksten schrijven over systemen, structuren en ideologieën. Deze verwerkt ze in het script voor de animatie die ze in de winter van 2020-21 wil maken.