Nieuws | Rotterdam zoekt de Stadstekenaars van 2024!

Hoe (on)zeker is het bestaan voor Rotterdammers?

Ieder jaar zoeken Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam kunstenaars die de stad observeren en hun reflecties in tekeningen verbeelden: onze Stadstekenaars! De afgelopen twee jaar brachten de Stadstekenaars de gevolgen van gentrificatie en de spanning tussen stad en natuur in beeld.

Dit jaar is er wederom gekozen voor een actueel thema: bestaans(on)zekerheid. We vragen de tekenaars dit onderwerp de komende periode in beeld te brengen. De resulterende tekeningen worden aan het eind van het jaar in een tentoonstelling gepresenteerd in Kunsthal Rotterdam. Daarna worden ze opgenomen in de collectie van het Stadsarchief en maken ze deel uit van de Collectie Rotterdam.

Armoede

Het woord leek afgelopen najaar overal rond te zingen: bestaanszekerheid. De zekerheid dat men kan voorzien in bestaansvoorwaarden, zoals een woning, toegang tot levensmiddelen en onderwijs werd het centrale thema van de Tweede Kamerverkiezing in 2023. Ook in Rotterdam is het een urgent onderwerp: het is de armste stad van Nederland. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. De stijgende kosten van levensonderhoud als gevolg van inflatie zorgen ervoor dat het dagelijks bestaan voor inwoners van Rotterdam steeds onzekerder wordt. Zo’n 85.000 mensen in de stad verdienen te weinig om te voorzien in basislevensbehoeften als eten, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van hulp, zoals de Voedselbank, om te overleven. Daarnaast kampen ongeveer 50.000 Rotterdammers met schulden. Tegelijkertijd zorgt de krappe woningmarkt voor overvolle nachtopvangen en slapende mensen in portieken en op straat. Als protest zijn er afgelopen maanden meerdere keren tentenkampen opgezet voor Rotterdam Centraal en het stadhuis om aandacht te vragen voor dit probleem.

Hoe armoede en bestaans(on)zekerheid er anno 2024 uitziet verandert en is niet altijd even zichtbaar. We zijn ervan overtuigd dat dit urgente onderwerp, dat veel Rotterdammers direct of indirect treft en vele gezichten kent, nodig in beeld moet worden gebracht. Daarom vragen wij dit jaar de Stadstekenaars rond het thema bestaanszekerheid aan de slag te gaan. We zijn op zoek naar tekenaars die de vele nuances van dit onderwerp met integriteit kunnen optekenen.

Motivatie

Wil jij Stadstekenaar van 2024 worden en heb je ideeën hoe je het thema bestaanszekerheid vorm zou geven? Stuur ons dan je motivatie en portfolio op.

Documentatie kan tot uiterlijk 15 maart worden gestuurd naar stadstekenaar@cbkrotterdam.nl

Deze bestaat uit:

  • een motivatie (max. een half A4)
  • een beknopt cv (max. 1 A4)
  • beeldmateriaal in de vorm van een link naar je pagina op artoffice.info of een digitaal portfolio van max. 20 MB.

Het honorarium voor de stadstekenaar 2024 bedraagt € 3.500 per kunstenaar.

Lees hier de algemene voorwaarden.

De gekozen stadstekenaars ontvangen bericht en zullen op onze websites worden vermeld binnen vier weken na de deadline van de inschrijving.