In juli en augustus is het vanwege de zomerstop niet mogelijk om een Praktijkbijdrage aan te vragen.


Doel

De Praktijkbijdrage voorziet in (een deel van) het honorarium van kunstenaars bij kunstprojecten die een publiek karakter hebben en waarmee kunstenaars hun beroepspraktijk versterken. Met de Praktijkbijdrage draagt Art Office bij aan het honorarium van beeldend kunstenaars voortvloeiend uit onze verbintenis met de Fair Practice Code.

Voor wie

De Praktijkbijdrage is bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars. De aanvraag kan alleen worden gedaan door individuele kunstenaars die:

 • bij Art Office zijn ingeschreven;
 • in het bezit zijn van inloggegevens van Art Office;
 • hun kunstenaarspagina hebben geactualiseerd.

Waarvoor

Aanvragen kunnen worden gedaan voor lokale, regionale en (inter)nationale projecten met een publiek karakter die van betekenis zijn voor de beroepspraktijk van de kunstenaar. Hierbij kan worden gedacht aan presentaties in niet-commerciële ruimtes, in de publieke ruimte en andersoortige manifestaties. Projecten in samenwerking met één of meerdere partijen hebben de voorkeur. De startdatum van het project ligt na de aanvraagdatum.

Maximale bijdrage

€ 2.500. De bijdrage is bedoeld als honorarium voor de kunstenaar. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van het uit te voeren project en zal in deze context beoordeeld worden. Wanneer meerdere kunstenaars aan hetzelfde project deelnemen, doet iedere kunstenaar een individuele aanvraag voor het eigen honorarium.

Procedure

De aanvraag wordt gedaan door het invullen van het aanvraagformulier in het kunstenaarsaccount. Na het versturen van het formulier ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging per email. Per kunstenaar kan maximaal één aanvraag per keer worden gedaan. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een of meerdere externe adviseurs. Zij zullen de aanvragen beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
 • Publieksbereik en impact van het project;
 • Tijdsinvestering van de kunstenaar;
 • Uitvoerbaarheid/(financiële) haalbaarheid;
 • Geactualiseerde kunstenaarspagina op artoffice.info.

CBK Rotterdam zal de aanvragen zo snel mogelijk afhandelen op volgorde van ontvangst. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat tegelijk binnenkomt, zal de verwerking dus langer of korter duren. We streven ernaar alle aanvragen binnen 4 weken na de aanvraagdatum te behandelen. Mocht het langer duren dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend met uitzondering van een nader aan te kondigen zomerperiode. Het vastgestelde advies wordt per e-mail bekend gemaakt bij de aanvrager.

 • De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is.
 • Per kunstenaar kunnen jaarlijks maximaal 2 aanvragen worden gedaan.
 • Er is geen beroepsmogelijkheid.

Verslaglegging

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen twee weken na de opleveringsdatum een projectverslag in bij Art Office. De voorwaarden staan in de toekenningsbrief.

Belangrijk!

Het is niet mogelijk om een aanvraag voor de Praktijkbijdrage te doen wanneer je een I&V-aanvraag hebt lopen en vice versa.

In het reglement van de Praktijkbijdragen is opgenomen dat geen aanvraag kan worden gedaan wanneer het gaat om activiteiten op locaties die een eigen budget hebben voor kunstenaarshonoraria. Dit gaat in het specifiek over de organisaties* die gedurende de Cultuurplanperiode 2021-2024 een BKV-budget ontvangen dat bestemd is voor honoraria Rotterdamse kunstenaars.

*Organisaties die BKV ontvangen: AVL Mundo, Extra Extra, Hiphop In Je Smoel (HIJS), MAMA, Kunstinstituut Melly, Museum Boijmans van Beuningen, PrintRoom, Roodkapje, V2_lab voor instabiele media, Villa Zebra en WORM.

Meer informatie

Vragen over de regeling en procedure: artoffice@cbkrotterdam.nl
Technisch support m.b.t. je aanvraag: helpdesk@cbkrotterdam.nl