Doel

De Regeling voor Impuls en Verdieping (I&V) voor Rotterdamse beeldend kunstenaars, is per 2010 door het college van B&W ingevoerd als Regeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en is sinds maart 2024 veranderd in de Regeling Impuls & Verdieping. De regeling ondersteunt een verdiepende activiteit of een vernieuwende impuls binnen de kunstenaarspraktijk van Rotterdamse kunstenaars in de vorm van een vergoeding voor tijd waarmee in een afgebakende periode gewerkt kan worden.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor Rotterdamse beeldend kunstenaars die:
– bij Art Office staan ingeschreven;
– in het bezit zijn van inloggegevens van Art Office;
– hun kunstenaarspagina is actueel tot op de dag van aanvragen.

Waarvoor

Een werkperiode/project met een duidelijk omschreven artistieke vraag/doelstelling.

Maximale bijdrage

€ 7.500. De subsidie is bedoeld als tijdvergoeding voor de kunstenaar. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van de duur van het project.

Procedure

Een bijdrage vanuit de regeling Impuls en Verdieping kan online worden aangevraagd. Om te voorkomen dat het budget voortijdig uitgeput raakt, worden de momenten van aanvragen gespreid over twee rondes per jaar. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van acht weken vanaf de betreffende deadline. Het project mag nog niet zijn gestart voor de deadline van de aanvraag.

Bekijk een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Indien de aanvraag aan de formele criteria voldoet, wordt deze voorgelegd aan een deskundige adviescommissie. Naast het voldoen aan de gestelde voorwaarden en criteria (zie voor meer info het reglement), is het oordeel over de artistieke kwaliteit van het project in combinatie met de te verwachten artistieke impuls voor de ontwikkeling van de kunstenaar, doorslaggevend voor het uiteindelijke advies van de commissie. Aan de hand van dit advies beslist directeur CBK Rotterdam over het al dan niet verlenen van een subsidie en over de hoogte van de financiële bijdrage. Aanvragers worden per mail op de hoogte gesteld van het besluit op het adres dat bij ons bekend is.

Commissieleden

Frans van Lent (vz)
Anne Wenzel
Willum Geerts
Alexandra Landré
Kostana Banovic (a.i.)
Ronald Cornelissen (a.i.)
Niekolaas Lekkerkerk (a.i.)
Ad de Jong (a.i.)

Data aanvraagrondes 2024

Ronde 1
Uiterste inzenddatum 25 maart 2024 11:00 uur
(
aanvraagformulier open vanaf 4 maart 2024 08:00 uur)
Uitslag uiterlijk 20 mei 2024

Ronde 2
Uiterste inzenddatum 16 september 2024 11:00 uur
(
aanvraagformulier open vanaf 26 augustus 2024 08:00 uur)
Uitslag uiterlijk 11 november 2024

Verslaglegging

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen zes weken na de opleveringsdatum een projectverslag in te dienen bij Art Office. De voorwaarden van de verslaglegging worden met de toekenning meegezonden.
voorwaarden verslaglegging.

Belangrijk!

Het is niet mogelijk om een I&V-aanvraag te doen wanneer je een Praktijkbijdrage-aanvraag hebt lopen en vice versa.

FAQ

Twijfel je of je een aanvraag voor de regeling Impuls en Verdieping wilt indienen of heb je nog vragen? We helpen je graag verder. Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Je moet inloggen om een aanvraag te kunnen doen.