Silvia B.

mens - sculptuur

De wereld van Silvia B. is bevolkt door hybride personages - gevangen tussen verschillende leeftijden, geslachten of culturen, tussen mens en dier of boomtak. Ook tekeningen, fotowerken, een handschoenenlijn, een sterke drank en curatorschap behoren tot haar oeuvre. Altijd met de voor haar kenmerkende ambivalentie waarmee zij de dilemma's van het leven subtiel uitlicht.