Gehonoreerd en nu?

Je aanvraag is gehonoreerd, je hebt je toekenningsbrief van ons ontvangen en je kunt aan de slag. Gefeliciteerd en veel succes met je project! We kijken uit naar de resultaten. We verwachten, naast het realiseren van je project, ook iets van jou. Lees hieronder wat precies. 

Logogebruik en naamsvermelding

Om verschillende redenen is het belangrijk dat je project door middel van logogebruik en naamsvermelding herkenbaar is als een project dat wordt ondersteund en/of mede wordt mogelijk gemaakt door CBK Rotterdam:

  1. Het laat zien wat CBK Rotterdam ondersteunt en mogelijk maakt en wijst zo collega-kunstenaars na jou de weg naar CBK Rotterdam.
  2. Het laat aan het publiek zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van beeldende kunst waar CBK Rotterdam bij betrokken is. Op die manier hopen we uiteindelijk een steeds bekendere en volledigere agenda voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst te kunnen geven.
  3. Soms is het simpelweg handig dat wijzelf een project herkennen als door CBK Rotterdam ondersteund of mogelijk gemaakt. We ondersteunen in totaal te veel om op te noemen en we worden dan graag geholpen door de herkenbaarheid. We kunnen die projecten als we ze ‘langs zien komen’ dan op onze kanalen onder de aandacht brengen.
  4. We financieren kunstprojecten in Rotterdam met publiek geld. We vinden het belangrijk dat we daarom aan een breed publiek tonen wat er met dat geld allemaal wordt gerealiseerd.

Meer info over naamsvermelding, logogebruik en het downloaden van ons logo

Communicatie

In je communicatie vermeld je CBK Rotterdam (zie onder het kopje Herkenbaarheid hierboven). We stellen het bijzonder op prijs als je ons op de hoogte houdt van de publieke activiteiten die voortkomen uit jouw project. We ontvangen ook graag high-res beeldmateriaal (vrij van rechten) om eventueel te kunnen gebruiken in onze communicatie. Ook als het eindresultaat niet publiek is blijven we natuurlijk heel graag op de hoogte. We nemen kunnen een en ander ook dan meenemen in onze communicatie.

Voorwaarden factuur

Na ontvangst van de toekenningsbrief vanuit CBK Rotterdam, kun je meteen de eerste factuur sturen naar factuur@cbkrotterdam.nl.
Je btw-id nummer én je KvK nummer moeten op de factuur worden vermeld. Heb je geen btw-ID nummer en ook geen KvK nummer, vermeld dan je geboortedatum op de factuur. Vermeld eveneens het opdrachtnummer (dat vind je in de toekenningsbrief).

—————————————————————————————————

Verslag O&O

Heb je een O&O ontvangen? Dan verwachten we na afronding van het project een verslag. Deze dient bij CBK Rotterdam ingediend te zijn uiterlijk 6 weken na de datum van afronding die is vermeld in de toekenning. Lees hier alle voorwaarden voor verslaglegging (pdf):

Meer dan € 5.000 ontvangen? Dan moet je behalve het eindverslag ook een tussentijds verslag indienen. Dit verslag wordt ingediend rond tweederde deel van de aangegeven periode.

Financiën O&O

Na afloop van je O&O-project dient CBK Rotterdam vast te kunnen stellen of je daadwerkelijk aanspraak kan maken op de bij subsidieverlening toegekende bijdrage. De vaststelling van de definitieve hoogte van het subsidiebedrag vindt plaats aan de hand van een eindverantwoording in de vorm van een verslag. Na goedkeuring van een verslag, d.m.v. een e-mailbevestiging, kan je de laatste factuur sturen. Bij een toekenning van meer dan 5.000 euro moet je overigens behalve een eindverslag ook een tussentijds verslag insturen. Na goedkeuring daarvan stuur je een tweede voorschotfactuur.

Kort en bondig:
t/m 5.000 euro alleen eindverslag
1e factuur na toekenningsbrief, 80% van het toegekende bedrag.
2e factuur (restbedrag) na oplevering en goedkeuring eindverslag.
meer dan 5.000 euro: tussentijds verslag en eindverslag
1e factuur na toekenningsbrief, 40% van het toegekende bedrag.
2e factuur na goedkeuring tussentijds verslag op 2/3 van het traject, 40% van het toegekende bedrag.
3e factuur (restbedrag) na goedkeuring van het eindverslag.

—————————————————————————————————

Verslag Activiteiten Stad

Na afloop van het project dient de aanvrager binnen twee weken na de opleveringsdatum een projectverslag (max 1 A4), een eindafrekening en een beeldverslag in te dienen bij artoffice@cbkrotterdam.nl. Onder vermelding van het opdrachtnummer. In het verslag wordt ook vermeld hoeveel bezoekers het project heeft ontvangen (telling of schatting). Na goedkeuring van het verslag kan het restbedrag (20%) worden gefactureerd.

Financiën Activiteiten Stad

1e factuur na toekenningsbrief, 80% van het toegekende bedrag.2e factuur (restbedrag) na oplevering en goedkeuring eindverslag.