Rotterdamse kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam kunnen ter ondersteuning van hun beroepspraktijk gebruik maken van onderstaande financieringsregelingen. Ook kunstenaarsinitiatieven of organisaties die iets in de stad organiseren waar beeldend kunstenaars bij betrokken zijn, kunnen in aanmerking komen voor financiering. Valt jouw project niet onder een van de onderstaande regelingen, neem dan contact op met Art Office (zie linksboven op de pagina).