Kunstenaar
Isa de Jong

Titel
Born in a diamond mine

Budget CBK Rotterdam
€ 10.800,00

Jaar van toekenning
2023

Soort aanvraag
O&O subsidie

‘Born in a diamond mine’ is een fotoproject van Isa de Jong over Gen Z, haar eigen generatie, die werd geboren tussen 1997 en 2012. Wat deze inmiddels jongvolwassenen onder meer verbindt is de complexe tijd waarin zij opgroeiden: kapitalisme, sociale en politieke onrust, milieurampen en technologische transformatie zijn de afgelopen decennia steeds urgenter en tastbaarder geworden. Voor dit project brengt de kunstenaar deze complexe thema’s terug naar een persoonlijke, lokale schaal door middel van een tijdcapsule over honderd generatiegenoten. De Jong is van plan om een beeld te schetsen van de algemene angsten en dromen van deze generatie met (portret)fotografie, handgeschreven notities, tekeningen en items van de deelnemers. Daarmee wordt ‘Born in a diamond mine’ een intieme blik op het dagelijks leven van deze generatie, die op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd met een publicatie, events en een online platform. De adviescommissie is onder de indruk van de integriteit en de egoloze aanpak van deze aanvraag. Isa de Jong is een goede fotograaf die veel tijd neemt om zich te verbinden met de geportretteerden. Dit wekt het vertrouwen dat er een mooie fotoserie voortvloeit uit dit project.