Kunstenaar:
Wapke Feenstra

Titel
Post Sovjet Ruraal: Identiteiten in transit

Budget CBK Rotterdam
€ 4150,00

Jaar van toekenning
2018

Soort aanvraag
O&O subsidie

De Rural School of Economics, een vervolg van de eerdere Eco Nomadic School, trekt rond om informatie te delen en is opgezet door onder anderen Wapke Feenstra vanuit de kunstenaarsgroep Myvillages. Vanuit die hoedanigheid heeft ze veel contacten in Rusland en Wit-Rusland, waar een totaal andere geschiedenis ligt in het verbeelden van het landelijke dan hier. Deze is daar al ruim een eeuw topdown bepaald. Feenstra werd er uitgenodigd door kunstorganisaties die behoefte hebben om een nieuwe lokale identiteit te visualiseren. Daar speelt mee dat het orthodoxe geloof en folklore na de Sovjettijd weer mogen, en kerken en plattelandsfestivals soms zelfs kunnen rekenen op staatssteun en het geld van oligarchen. “Kan mijn werkwijze met co-creatie bijdragen aan een meer democratisch proces hierin?”, schrijft Feenstra in het reisplan dat ze opzette. “Hoe ga je om met een ‘verbeelde identiteit’? Wat betekent het als je regionale ‘zelfbeeld’ altijd al werd bepaald door een “ander”. Wat kan de rol van kunstenaars zijn in dit proces?”

Met Myvillages maakt Feenstra sinds 2003 wereldwijd tentoonstellingen, fotografie, boeken en kunst met en over het platteland, kunst waarin de clichés van stad en platteland worden opengebroken. Bottom-up en met co-design zorgen ze voor uitwisseling tussen boeren en kunstenaars. In 2019 opende Feenstra in TENT Boerenzij, een solotentoonstelling over Rotterdam Zuid en over hoe het platteland doorwerkt in de stedelijke cultuur. De O&O-commissie vond haar beroepspraktijk overtuigend en geloofde in de meerwaarde van dit plan met zijn medemenselijkheid als vertrekpunt.

Ondanks praktische horden – visa, regelgeving – had Feenstra uiteindelijk vruchtbare residencies in Brest en Moskou. Ze gaf een lezing en workshops en ondernam fieldtrips naar het omringende platteland waar ze veel leerde van de architectuur, geschiedenis en lokale ambachten, kennis die terugvloeide naar de Rural School of Economics. Bovendien maakte ze veel discussie los en ontstonden plannen om nauw samen te werken met het kolchozdorp Zburazh, en een summerschool in het forensendorp Pushkino te beginnen.