Er zijn rondom het aanvragen van een O&O-bijdrage bij veel kunstenaars vragen. Past mijn project binnen de richtlijnen, waar moet ik op letten, hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld, et cetera. Om tegemoet te komen aan de vragen die leven hebben we hebben we wat tips & trics op een rijtje gezet. 

Wat biedt een O&O-bijdrage?
Kort en simpel gezegd: tijd, verdieping en een kunstenaarshonorarium. 

Een O&O-bijdrage is in het leven geroepen om een impuls aan je artistieke beroepspraktijk te geven en tijdelijk een inkomen veilig te stellen zodat je ongestoord kunt werken aan verdieping of onderzoek. Het gaat daarbij om een afgebakende periode waarin een vooraf gestelde artistieke vraag nader wordt onderzocht en verkend. Hierin staat het beeldende proces centraal, niet de reguliere productie van kunst. 

Een O&O aanvragen: hoe doe je dat en waar let je op?
Hier (NL_PDF)  (ENG_PDF)  vind je een voorbeeld van het aanvraagformulier, waarin alles wat je bij de O&O-aanvraag moet kunnen invullen en uitleggen op een rijtje staat.
Lees deze, naast alle voorwaarden, eerst goed door.

Tip: verzamel je beeldmateriaal en tekst in een apart word-document voordat je het formulier online gaat invullen. 

Let op!
  • Zorg dat je alle teksten voor je aanvraag in een eigen Word document klaar hebt staan en kopieer deze naar het aanvraagformulier. Op deze manier heb je zelf altijd je eigen gegevens. Zolang de aanvraag niet verstuurd is, heeft CBK Rotterdam namelijk geen back up.
  • Klik maar één keer op ‘verstuur’ of ‘send’ om je aanvraag te versturen! Als je daarna uitlogt en weer inlogt, verschijnt de melding dat er een aanvraag is ingediend in het overzicht van je account.
  • Bij technische problemen benader de helpdesk: helpdesk@cbkrotterdam.nl
  • Hoe maak in een samenvatting van de aanvraag?
    De samenvatting telt maximaal 400 woorden, dat lijkt niet veel, maar is genoeg voor een samenvatting. Schrijf eerst beknopt wat je wilt gaan doen: in een aantal zinnen de kern van het onderzoek of project dat je voor ogen hebt. Vermeld je projectnaam of werktitel. Houd in gedachten dat deze samenvatting tevens het uitgangspunt is voor de communicatie op artoffice.info bij een eventuele toekenning. 

Wat wordt er verwacht van een omschrijving van het plan?
Bij Omschrijving Plan heb je meer ruimte om een en ander toe te lichten in maximaal 2000 woorden. Hier ga je verder in op je voorstel. Formuleer je artistieke vraag of vertrekpunt binnen het project, probeer persoonlijk te schrijven. Houd een aantal belangrijke vragen in je achterhoofd die je bij de omschrijving van je plan beantwoordt: welke specifiek eigen artistieke invalshoek heb je op het onderwerp van je aanvraag? Welke noodzaak is er binnen je praktijk dit plan nu aan te gaan? 

Geef vervolgens aan wat je plan van aanpak wordt; de manier waarop het onderzoek zal worden verricht of project wordt uitgevoerd.
Verder is het belangrijk dat je aangeeft welke impuls je verwacht van het voorstel voor de ontwikkeling e/o verdieping van je beroepspraktijk.
En hoe het onderzoek of de beoogde ontwikkeling zich verhoudt tot het huidige werk?
Je huidige positie als beeldend kunstenaar speelt daarbij ook een rol, het is dus goed dit ook te beschrijven. Houdt het echter beknopt en tothepoint, de nadruk in je aanvraag ligt op je plan, wat je wilt gaan doen. 

Tijdpad en begroting
Zorg ervoor dat deze in verhouding staan tot het plan zoals je ons dat voorlegt. Geef globaal inzicht in je tijdsbesteding en uitvoering van het proces. 

Wat voor beeldmateriaal stuur je in?
Het beeldmateriaal dat je instuurt, dient ter ondersteuning van je plan, houd dat in je achterhoofd bij de keuzes die je maakt. Zorg dus voor een visuele component bij je aanvraag die inzicht geeft in de richting waar je beeldend aan denkt: dat kan referentiebeeld zijn, maar het kunnen ook schetsen zijn. 

Kunstenaarspagina op artoffice.info
Je kunstenaarspagina op artoffice.info speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van je aanvraag. De pagina moet actueel zijn en een goed beeld geven van je huidige praktijk. 

Zorg dus dat je kunstenaarspagina op artoffice.info volledig up-to-date is met actuele teksten en afbeeldingen. Dit is overigens een formele voorwaarde, maar het geeft daarnaast de commissie inzicht en een goed beeld van je huidige praktijk als beeldend kunstenaar. 

Beoordeling aanvragen 

Vooraf aan elke vergadering lezen de commissieleden zich in de O&O aanvragen. Daarbij maken ze een prioritering vooraf op basis van de criteria en het beschikbare budget per ronde. 
Tijdens de vergadering wordt iedere aanvraag afzonderlijk besproken en geeft ieder commissielid zijn oordeel over de aanvraag. Naast het voldoen aan de gestelde voorwaarden is het oordeel van de commissie over de artistieke kwaliteit van onderzoek/project i.s.m. de te verwachten artistieke impuls voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk, doorslaggevend voor het uiteindelijke advies.  

 

Woensdag 13 oktober 2021 was er een online O&O informatie bijeenkomst ter vervanging van het spreekuur.

Wil je de stream terugkijken?

O&O reglement
https://artoffice.info/reglement-regeling-ontwikkelings-en-onderzoekssubsidies-voor-rotterdamse-kunstenaars-oo/

O&O aanvragen
https://artoffice.info/voor-rotterdamse-kunstenaars/aanvragen/oo/ 
 

Nog vragen? Mail met artoffice@cbkrotterdam.nl