Er zijn rondom het aanvragen van een O&O-bijdrage bij veel kunstenaars vragen. Past mijn project binnen de richtlijnen, waar moet ik op letten, hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld, et cetera. Om tegemoet te komen aan de vragen die leven hebben we het O&O spreekuur in het leven geroepen. Helaas is daar niet altijd genoeg plek voor iedereen die dat zou willen.

Omdat ons regelmatig vergelijkbare vragen bereiken, hebben we wat tips & trics op een rijtje gezet.

Wat biedt een O&O-bijdrage?
Kort en simpel gezegd: tijd, verdieping en honorarium.

Een O&O-bijdrage is in het leven geroepen om een impuls aan je beroepspraktijk te geven en tijdelijk een inkomen veilig te kunnen stellen zodat je ongestoord kunt werken aan verdieping of onderzoek. Het gaat daarbij om een afgebakende periode waarin een vooraf gestelde artistieke vraag nader wordt onderzocht en verkend. Hierin staat het beeldende proces centraal, niet de reguliere productie van kunst.

Een O&O aanvragen: hoe doe je dat en waar let je op?
Op deze pagina vind je een pdf waarin alles wat je bij de O&O-aanvraag moet kunnen invullen en uitleggen op een rijtje staat. Lees deze, naast alle voorwaarden, eerst goed door.
Tip: verzamel je beeldmateriaal en tekst voordat je het formulier online gaat invullen.

Nog een tip: in de volgorde van het aanvraagformulier staat de samenvatting onderaan, het is desondanks ons advies om hiermee mee te beginnen.

Hoe maak in een samenvatting van de aanvraag?
De samenvatting telt maximaal 400 woorden, dat lijkt niet veel, maar is genoeg voor een samenvatting. Schrijf eerst beknopt wat je wilt gaan doen: in een aantal zinnen de kern van het onderzoek of project dat je voor ogen hebt. Vermeld je projectnaam of werktitel. Houd in gedachten dat deze samenvatting tevens het uitgangspunt is voor de communicatie op artoffice.info bij een eventuele toekenning.

Wat wordt er verwacht van een omschrijving van het plan?
Bij Omschrijving Plan heb je meer ruimte om een en ander toe te lichten in maximaal 2000 woorden. Hier ga je verder in op je voorstel. Probeer persoonlijk te schrijven en formuleer je artistieke vraag binnen het project. Houd een aantal belangrijke vragen in je achterhoofd die je bij de omschrijving van je plan beantwoordt: welke specifiek eigen artistieke invalshoek heb je op het onderwerp van je aanvraag? Welke noodzaak is er binnen je praktijk dit plan nu te doen?

Geef vervolgens aan wat je plan van aanpak wordt; de manier waarop het onderzoek zal worden verricht of project wordt uitgevoerd.
Verder is het belangrijk dat je aangeeft wat de impuls zal zijn voor je beroepspraktijk.
En hoe het onderzoek of de beoogde ontwikkeling zich verhoudt tot het huidige werk?
Je huidige positie als beeldend kunstenaar speelt daarbij ook een rol, het is dus goed die ook te beschrijven.

Tijdpad en begroting
Zorg ervoor dat deze in verhouding staan tot het plan zoals je ons dat voorlegt.

Wat voor beeldmateriaal stuur je in?
Het beeldmateriaal dat je instuurt, dient ter ondersteuning van je plan, houd dat in je achterhoofd bij de keuzes die je maakt. Zorg dus voor een visuele component bij je aanvraag die inzicht geeft in de richting waar je beeldend aan denkt: dat kan referentiebeeld zijn, maar het kunnen ook schetsen zijn.

Kunstenaarspagina op artoffice.info
Je kunstenaarspagina op artoffice.info speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van je aanvraag. De pagina moet actueel zijn en een goed beeld geven van je huidige praktijk.

Zorg dus dat je kunstenaarspagina op artoffice.info volledig up-to-date is met actuele teksten en afbeeldingen. Dit is overigens een formele voorwaarde, maar het geeft daarnaast de commissie inzicht en een goed beeld van je huidige praktijk als beeldend kunstenaar.